Priser

Priser på bygglovsritningar och handlingar


Vi på Bygglovsansökan erbjuder skräddarsydda och fackmannamässiga bygglovsritningar och handlingar för bygganmälan.

Ta del av våra förmånliga priser och kontakta oss om du har några frågor.

Prislista

Bygglovsritningar (I priset ingår Planritning, Fasadritning, Sektionsritning, Situationsplan)


Ändring av befintliga handlingar på AutoCAD   890 Kr


1 - 29 Kvm    2990 Kr


29 - 60 Kvm   4990 Kr


60 - 100 Kvm  5990 KRKonstruktionshandlingar

Konstruktionsritningar

Konstruktionsberäkning

Konstruktionsdokument

DimensioneringÖvriga tjänster

Konstrollansvarig

Energiberäkning

Brandskyddsdokument

U-värdesberäkning

Teknisk beskrivning

Kontrollplan