Våra tjänster

Bygglovsritningar

Även kallad arkitektritningar eller endast A-ritningar.


När man bygger nytt eller bygger om så är det obligatorisk med att först ansöka om bygglov.


Vi på Bygglovsansökan hjälper dig från idé till beviljat bygglov. Det som ingår i bygglovsritningar är planritning, fasadritning, sektionsritning samt en situationsplan.


Vi skapar kompletta, fackmannamässiga ritningar och tar fram all nödvändig underlag och dokument till ett godkänt bygglov.


Konstruktionsritningar

Ibland behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med bygglov.


Konstruktionsritningar, även kallad K-ritningar beskriver och visar i detalj hur den befintliga byggnadsdelen är uppbyggt eller hur den kommer att byggas.


Ni får konstruktionsritning som visar dimensioner och materialkvalitet till husets utformning.


Kontrollansvarig

I dem flesta bygglovsanmälan krävs att en kontrollansvarig finns tillgänglig.


Den kontrollansvariga ska hjälpa byggherren med att ta fram ett förslag till kontrollplan för den aktuella åtgärden.


Den kontrollansvariga ska se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs.


 Vi har kontrollansvarige till marknadens bästa pris. Oavsett om ditt bygglov omfattar ett nytt hus eller  tillbyggnad på befientligt hus ser vi till att ta fram en pålitlig och kostnadseffektiv kontrollansvarig för ditt bygge.